Spring til indhold

Dybbølsgade

Mange veje på Vesterbro har navne efter lokaliteter, der spillede en rolle i de slesvigske krige i 1800-tallet. På Dybbøl blev der udkæmpet slag både i krigen 1848-50 og i 1864,

Dybbølsgade er anlagt i 1880’erne, men bebyggelsen er noget yngre.

I forlængelse af gaden blev der i 1900 anlagt en bro over Københavns Godsbanegård. Broen fik navnet Dybbølsbro.