Spring til indhold

Duntzfelts Allé

Christian Wilhelm Duntzfeld (1762-1809) var købmand og ansat i Asiatisk Kompagni, hvor han bl.a. administrede de danske kolonier i Indien.

Duntzfelt ejede landstedet Ordruphøj i Ordrup, men fordi hans kompagnon, Johannes Søbøtker, ejede landstedet Øregård, fik de begge veje opkaldt efter sig i Hellerup, som også har en Søbøtkers Allé.

På Duntzfelts Allé 8 åbnede i 1903 Plockross’ Drengeskole. Den blev i 1918 overtaget af kommunen, som omdannede den til en gymnasieskole, der i 1924 flyttede i nye bygninger på Gersonsvej.