Spring til indhold

Københavns Universitet

universitetet-efter-bruun-res

Københavns Universitet åbnede i 1479. Roskildebispen sagde ved indvielsen, at nu behøvede folk ikke længere at ”besøge fremmede folkeslag for at erhverve indsigt i de forskellige videnskaber.”

Planerne havde været undervejs i et halvt århundrede, men da kong Christian den 1. i 1474 besøgte paven, blev planerne fremmet. Magister Peder Albertsen fik opgaven med at etablere universitetet og rejste til Köln for at lade sig inspirere af universitetet der.

Københavns Universitets ældste segl.

Fra begyndelsen var der fire fakulteter: Et teologisk, et juridisk, et medicinsk og et filosofisk.

Universitet var fra starten underlagt Vor Frue Kirke, men blev senere en ”by i byen” med sit eget retsvæsen.

Byen overlod det gamle rådhus på hjørnet af Nørregade og Studiestræde til universitetet, da man på dette tidspunkt havde flyttet rådhuset til Gammeltorv. Bygningen blev senere bispegård.

Konsistoriebygningen i universitetets gård på Frue Plads er opført i 1400-tallet og en af de ældste, bevarede bygninger i København.

konsistoriebygningen-efter-trap3-res

I begyndelsen af 1600-tallet (på Christian den 4.’s tid) blev Universitetet udbygget. Collegium Novum blev opført og biblioteksbygningen blev moderniseret.

Der kom to nye auditoriebygninger og Regensen blev bygget. Overfor blev Trinitatis kirke senere opført.

Universitetets bygninger blev stærkt beskadigede under branden i 1728 og yderligere ødelagt under bombardementet i 1807.

P. Malling tegnede den nuværende hovedbygning, som blev opført i årene 1831-1836.

I forbindelse med Universitetskomplekset på Frue Plads, ligger Universitetsbiblioteket og det tidligere Zoologiske Museum i Krystalgade.

Over indgangen til Universitetsbygningen på Frue Plads sidder en ørn, og nedenunder står det latinske “coelestem adspicit lucem”, som betyder “den øjner det himmelske lys”. Ørnen symboliserer mennesket, der når erkendelse gennem den viden, det tilegner sig.

Indenfor i forhallen står to statuer af henholdsvis Apollon og Pallas Athene. Der er udført af billedhuggeren H. V. Bissen (1798-1868).

I trapperummet er pompeijanske motiver malet på væggene af Georg Hülker (1807-1875).

I universitetets festsal er historiske malerier, f.eks. ét der viser kong Christian den 1. modtage pavens tilladelse til at åbne et universitet i København. Ved siden af ligger gobelinsalen, som har gobeliner fra 1600-tallet.