Spring til indhold

Kalvebod Brygge

Vejen har navn efter Kalveboderne, som er farvandet mellem Sjælland og Amager.

Kalvebod Brygge blev anlagt omkring 1900, for at skabe forbindelse til den nyanlagte gasværkshavn, for enden af Gasværksvej.

Ved Kalvebod Brygge blev der på samme tid anlagt en godsbanegård i tilknytning til den nye Københavns Hovedbanegård.

Lige syd for Langebro ligger en toldkammerbygning, der er opført i 1910 og tegnet af arkitekten Kristian Warming.