Spring til indhold

Prøvestenen

Prøvestenen. Maleri af J. Rach 1748-1750. (Nationalmuseet).

Prøvestenen er oprindeligt et fort, anlagt på en kunstig ø uden for Amagers østkyst.

Fortets opgave var at forsvare indsejlingen til Københavns havn.

Fortets historie går helt tilbage til 1713, hvor man sænkede flydedokken ”Prøvestenen”, for at man kunne bygge et forsvarsværk ovenpå.

Betonfortet Prøvestenen. (Illustreret Tidende 1862-63).

Det var dog først omkring 1860, at anlægget blev bygget færdigt. Det var dengang ét at Danmarks ældste bygningsværker i beton.

I 1922 blev Prøvestenen nedlagt som forsvarsværk, og i 1930’erne blev der der i stedet anlagt en havn med plads til depoter for olie og benzin. Her kunne de brandfarlige produkter oplagres i sikker afstand fra beboede områder.

Forbindelsen til land foregik over en ca. 500 meter lang dæmning, der blev forsynet med jernbanespor.

Efter 2. Verdenskrig steg importen af olie og havnen blev udvidet, så længden af kajerne sammenlagt blev på næsten en kilometer.

I 1950’erne blev der i tilknytning til olieanlægget på Prøvestenen opført et olieraffinaderi ved Raffinaderivej.

I dag er ”benzinøen”, som anlægget kaldes, ikke offentligt tilgængeligt.