Spring til indhold

Gåsebæksvej

Vejen har sit navn efter Gåsebæksrenden, der et vandløb, som går, hvor vejen er i dag.

Vejen er navngivet omkring 1912.

Gåsebæksrenden udspringer på Frederiksberg, er i dag rørlagt og løber ud i Kalveboderne ved Musikbyen.

Den nordlige del af Gåsebæksvej er delvist bebygget med villaer, men der mod Valby Langgade er ældre etageejendomme.

Den markante ejendom med tårne på hjørnet af Valby Langgade er formentlig opført omkring 1. Verdenskrig.