Bispebjerg Kirkegård

Kirkegården blev anlagt i 1903 på en grund, som Københavns Kommune købte til formålet. Fra begyndelsen blev dog kun en tiendedel af arealet udnyttet, men kirkegården blev løbende udvidet, i takt med at behovet voksede.

Arealet var på 56 tønder land og disponeret sådan, at der var plads til 85.000 grave. Kirkegårdens plan blev udarbejdet af Edvard Glæsel (1858-1919) og arkitekten Hans J. Holm (1835-1916).

Der blev fra starten opført et krematorium, tegnet af arkitekten Holger Jacobsen (1876-1960). Det blev drevet af “Foreningen for ligbrænding”, der var stiftet i 1881. Foreningen havde tidligere et krematorium, der lå ved Nordre Fasanvej på Frederiksberg.

Bispebjerg Kirkegård har flere kapeller og en opsynsmandsbolig, der alle er tegnet af arkitekten Andreas Clemmensen (1852-1928).

Nordre Kapel er opført 1910 og Søndre Kapel i 1912.

Ud mod Frederiksborgvej ligger indgangsportal og administrationsbygninger, der også er tegnet af Clemmensen og opført 1903.

Ved hovedindgangen lå endvidere Østre Kapel (fra 1903) i som Andreas Clemmensen tegnede i norsk stil. Kapellet er i dag nedrevet og erstattet af et krematorium, tegnet af arkitekterne Friis & Moltke i årene 2001-03.