Spring til indhold

Nørre Søgade

Efter nedlæggelsen af voldene omkring den indre by, blev der anlagt et helt nyt kvarter mellem den gamle fæstningsring og søerne.

På østsiden af søerne etableredes et gadeforløb, bestående af Vester Søgade, Nørre Søgade og Øster Søgade.

Nørre Søgade blev anlagt i begyndelsen af 1870’erne.

På tegningen herover ses på hjørnet af Nørre Søgade og Gyldenløvesgade Katolsk-Apostolske Kirke, der blev indviet i 1871.

Kirken er tegnet af det engelske firma John Belcher & Søn i en engelsk, nygotisk stil.

Tidligere lå en række landejendomme ud mod Peblingesøen, f.eks. gården Elisabethsminde. Egentlig etagebebyggelse kom først ved Kjeld Langes Gade omkring 1880. 

Langs søerne gik den såkaldte Kærlighedssti. Bemærk at på kortet herover fra 1850’erne kaldes stien langs søen dog for Ægteskabsstien.

Ejendommen Nørre Søgade 33 er opført i 1882.