Spring til indhold

Østbanegade (Østervold)

oestbanegade-11-8-res


Gaden blev anlagt i 1890’erne som forbindelsesvej til Københavns Frihavn. Navnet skyldes, at Østerport Station tidligere hed Københavns Østbanegård.

Før arealet mellem Østbanegade og Kristianiagade blev bebygget med boliger i 1900-tallets første årti, var det en del af Kastellets glascis, dvs. det ubebyggede terræn foran forsvarsanlægget.

Den herskabelige ejendom på hjørnet af Oslo Plads (billedet herover) blev opført i 1900-1903 af arkitekten Andreas Clemmensen (1952-1928).

Bygningen hedder Glacispalæet, fordi den ligger på Kastellets tidligere forterræn, der blev kaldt et glacis. Hjørnebygningen er en markering af, at her starter det mondæne Østerbro.

Glacisgården på Østbanegade 11 (billedet herover) er tegnet af arkitekten Aage Langeland-Mathiesen (1868-1933).

Det fire-etageshus fra 1904 er ét af de få danske eksempler på en beboelsesejendom i en rendyrket jugendstil med forbilleder i centraleuropæisk arkitektur fra perioden.

dsc_0004


Huset rummer 10 meget store lejligheder, hvoraf de største er på ca. 200 m². Glacisgården blev fredet i 2000.

Mest iøjnefaldende ved Glacisgården er den imponerende, buede fronton ud mod banearealet og de karakteristiske, ovale vinduer.

dsc_0015

Et markant byggeri ved Østbanegade er de to pompøse ejendomme Gefion og Gylfe, der er omtalt under Mandalsgade.

Om Østbanegade nord for Classengade: Læs videre her.