Spring til indhold

Krudtløbsvej

Vejen er først navngivet i 1996, da Holmen blev åbnet for civile.

Krudtløbet var en rende der gav adgang til de krudthuse, som i 1700-tallet blev opført på Christianshavns Vold.

Søminegraven.

På Krudtløbsvej ligger befæstningen Quintus, der blev anlagt som den yderste bastion i voldanlægget omkring Christianshavn (billedet herunder).

Navnet betyder på latin femte, fordi den er konge Christian den 5 (1646-1699). Quintus var via en forbundet med den ydre befæstningslinje, hvor en mindre bastion, Quinti Lynette, afsluttede det ydre forsvarsværk. Quinti Lynette ligger stadig ved Refshalevej.

Krudtløbsvej går mellem Søminegraven og Minebådsgraven, som havde funktioner i forbindelse med Søværnets minelægning. De to grave er forbundet gennem en kanal, der stadig fører under vejen.

I den nordlige ende af Krudtløbsvej er der i de tidligere magasinbygninger indrettet boliger (billedet herover).