Spring til indhold

Erichsens Palæ

Erichsens Palæ 1840 - ukendt kunstner - Tegning i Det Kongelige BIbliotek

Mellem Holmens Kanal og Vingårdsstræde havde storkøbmanden og skibsrederen Erich Erichsen i slutningen af 1700-tallet en større købmandsgård.

Bygningen brændte ved den store bybrand i 1795, og Erichsen bad arkitekten C. F. Harsdorff (1735-1799) opføre et nyt palæ til forretningen.

Harsdorff havde i forvejen tegnet huset ved siden af Charlottenborg og stået for ombygningen af Det Kongelige Teater, og fik dermed mulighed for at sætte sit præg på hele torvets sydside.

Det nye Erichsens palæ blev bygget i klassicistisk stil og fik ud mod Kongens Nytorv en søjleportal, der minder om et græsk tempel. Søjlerne er fritstående, hvad der er usædvanligt for et privat byggeri.

Husets indre blev designet af den franske arkitekt Joseph-Jacques Ramée (1764-1842), der havde opført flere landsteder nord for København, bl.a. Erichsens eget Hellerupgård. Ramée dekorerede bl.a. de store festsale i husets bel-etage.

I den trekantede fronton over søjlegangen på Erichsens Palæ, sidder et relief, som forestiller håndværkets gudinde Minerva og handelens gud Merkur.
I den trekantede fronton over søjlegangen på Erichsens Palæ, sidder et relief, som forestiller håndværkets gudinde Minerva og handelens gud Merkur.

Erichsen gik fallit i 1833 og andre erhvervsfolk overtog palæet, indtil det i 1888 blev købt af Kjøbenhavns Handelsbank, der her fik sit hovedsæde. Banken købte efterhånden flere andre bygninger i kvarteret omkring Laksegade.

I dag er huset ejet af Den Danske Bank og indgår i bankens kompleks af bygninger i kvarteret omkring Laksegade.

Bygningen blev fredet i 1918 som én af de første i landet.