Spring til indhold

Fredens bro

Broen er i virkeligheden en dæmning, der deler Sortedamssøen midt over. Navnet har relation til Fredensgade.

Fredens Bro blev anlagt i 1878, for at skabe forbindelse mellem byen og det industrikvarter, der voksede frem langs Blegdamsvej.

De første bro var en simpel træbro for fodgængere, men den blev allerede i 1887 erstattet af en dæmning, bekostet af en fabrikant. Han fik også koncession på en sporvognslinie ud til sin maskinfabrik ved Tagensvej.

Dæmningen blev udvidet i 1904.