Spring til indhold

Joakim Larsens Vej

Elliot Joakim Larsen (1846-1920) var lærer og skoledirektør i Frederiksberg Kommune.

Han gav også navn til Joakim Larsen Skolen, der senere er slået sammen med Sofus Franck Skolen under navnet Skolen ved Nordens Plads.

Joakim Larsen. Foto af Marius Christensen. (Det Kgl. Bibliotek).

Vejen blev anlagt i årene efter 1. Verdenskrig.

På østsiden af Dalgas Boulevard ligger der villaer på vejen, mens der på vestsiden er etageejendomme.