Spring til indhold

Kildevænget

I modsætning til de “opfundne” vejnavne i kvarteret er Kildevænget opkaldt efter Sankt Hans Kilde, som lå i nærheden.

Kilden trak mange folk til, og selv om den tørrede ud i 1770’erne, fortsatte københavnere med at besøge stedet.

Omkring 1887 blev der opført en landejendom på stedet, som fik navnet Kildevang. Den blev senere indrettet til børnehjem. I slutningen af 1950’erne blev det i stedet bygget en etageejendom, tegnet af arkitekten Svend Fournais (1907-1984).

Vejen er anlagt omkring 1917.

Ved Kildevænget ligger 17 rækkehuse og opført omkring 1960. De er ligeledes tegnet af Svend Fournais.