Spring til indhold

Kuglegårdsvej

På Arsenaløen på Holmen ligger Kuglegården.

Den var Holmens arsenal, dvs. opbevaringssted for ammunition som f.eks. kanonkugler.

De ældste af Kuglegårdens bygninger er fra 1742. De er tegnet af arkitekten Philip de Lange (1700-1766).

Kongen gav arkitekten ordre til, at der ikke måtte spares på byggeriet. Efter krigene mod bl.a. Sverige, var der brug for at vise niveauet af det danske forsvar.

Portalen til Kuglegården kaldes Kongeporten, og blev udført af hoffets stenhugger Jacob Fortling. Over porten blev anbragt rigsvåbenet og en buste af Christian den 6.

De to sidefløje i Kuglegården blev tilføjet anlægget i 1770, så der blev dannet en næsten lukket gård, hvor kanonkuglerne blev opbevaret.

Ud mod havnen var der oprindeligt stor porte, der kunne åbnes, så ammunitionen kunne transporteres direkte ud til skibene ved kajkanten.

Portene blev på et tidspunkt fjernet, men er rekonstrueret i forbindelse med bygningens istandsættelse.

I Kuglegården gror vinstokke fra Madeira, som danske flådeskibe havde med hjem fra øen i Atlanterhavet.

Da Madeiras egne vinstokke blev angrebet af vinlus, kunne de danske fra Holmen bruges til at rekonstruere bestanden.

Bygningerne i Søarsenalet bruges ikke længere af Søværnet, men huser nu forskellige private virksomheder.

I Kuglegården er ophængt et anker (herunder), som blev tabt af et skib under slaget i Køge Bugt i 1677.