Spring til indhold

Bådsmandsstræde


En bådsmand er et andet ord for en matros. Gaden var i Christianshavns tidlige tid den østlige grænse for byen.

I Bådsmandsstræde lå Bådsmandsstrædes Kaserne (billedet herover er fra ca. 1873). 

Kasernen er den nyeste af Christianshavns tre kaserner. Den er opført fra 1836 og den nyeste af de tre. Bl.a. har kongens artilleriregiment haft til huse her. Arbejdet her var tungt, og der skulle f.eks. seks heste til at trække de store stålkanoner.

Den oprindelige hovedvagt er den lille, lave bygning på hjørnet af Christianshavns Voldgade og Bådsmandsstræde.

Kasernens bygninger er i dag en del af >Christiania.

På hjørnet af Prinsessegade ligger Søetatens Enkebolig, der blev opført i 1865 efter tegning af arkitekten Hans Fussing (1838-1914) (billedet herover).

Her kunne enker til søofficerer få en lejlighed, og på grund af husets gule farve, kom det i folkemunde til at hedde “Den gule enke”.

I Bådsmandsstræde ligger Christianshavns Gymnasium.