Spring til indhold

Bellahøj Kirke

Kirken er tegnet i 1962 af Tage Nielsen og Mogens Irming, der også medvirkede ved bl.a. byggeriet af højhusene på Bellahøj og etageejendommene på Skansebjerg.

Indsamling til at opføre en kirke på Bellahøj startede dog allerede i 1948. Man bad folk bidrage til en mursten til kirken, og mange blev opfordret ved, at der blev lagt en mursten på deres dørmåtte.

Kirken er karakteristisk ved sit pyramideformede tag og synes ikke særlig fremtrædende ved siden af højhusene ved siden af.

Ved indgangen til kirken står Gudrun Lauesens skulptur “Lammet”, der blev opstillet i 1971.

Bellehøj Kirkes sogn blev i 2012 lagt sammen med Utterslev Sogn til ét.