Spring til indhold

Bernstorffsgade

Gaden er opkaldt efter udenrigsminister A. P. Bernstorff (1735-1797). Han var en af hovedmændene bag processen, der gav bønderne bedre vilkår i slutningen af 1700-tallet.

Bondefrigørelsen har fået sit mindesmærke i Frihedsstøtten, der står på Vesterbrogade. Den gennemførtes sammen med politikeren Christian Ditlev Reventlow og embedsmanden Christian Colbjørnsen, som har fået gaderne Reventlowsgade og Colbjørnsensgade opkaldt efter sig i kvarteret.

A. P. Bernstorff ejede fra 1770’erne Bernstorff Slot.

Andreas Peter Bernstorff. Stik udført af J. F. Clemens i 1796 efter et portræt malet af Jens Juel.

Bernstoffsgade blev anlagt i 1870’erne, efter at den oprindelige hovedbanegård var blevet flyttet. Fra den cirkelrunde plads ved Vesterbrogade, førtes den sydpå mod stranden ved Kalveboderne, hvor der endnu lå en tømmerplads.

Tanken var, at Bernstorffsgade skulle være en hovedgade i et nyt kvarter på den gamle forterræn foran volden. På kortet herunder fra 1872, er gaden endnu projekteret.

Gadens nordlige del er i dag domineret af Københavns Hovedbanegård og Tivoli, men der i den sydlige del er flere organisations- og erhvervsejendomme.

Som nabo til Hovedbanegården ligger Hotel Terminus, der er opført i 1914.

Bernstorffsgade 21 på hjørnet af Stoltenbergsgade (billedet herunder) er tegnet af arkitekten Arthur Wittmaack (1878-1965) i 1916 for Indre Mission.

Den sydligste del af Bernstorffsgade var siden 1970’erne optaget af postvæsenets bygninger for bl.a. Postgirokontoret. I dag er disse bygninger nedrevet, og i stedet opføres et hotel i forbindelse med centralpostbygningen i Tietgensgade.

I 2010 opførte den svenske bank SEB et dansk hovedsæde (billedet herunder) mellem Carsten Niebuhrs Gade og Kalvebod Brygge. SEB-huset er tegnet af arkitekterne Lundgaard og Tranberg.