Spring til indhold

Vestindisk Pakhus

Et af Københavns ældste pakhuse ligger i Toldbodgade ud mod Larsens Plads.

Huset er tegnet af hofbygmester Casper Frederik Harsdorff (1735-1799) og er bygget omkring 1780 til Vestindisk Handelskompagni.

I huset blev oplagret de varer, som blev bragt til København med skibe fra de vestindiske øer, der var en dansk koloni. Det var især kaffe, sukker og rom, der blev bragt hjem derfra.

Pakhuset er opført af svære, pommerske fyrrebjælker og er på fem etager samt en mansard-etage og to tagetager.

dsc_0115-res
Portstolpe ved indkørslen fra Toldbodgade.

Ud mod havnen er et kraftigt tårn, der rummer et hejseværk. Kaffen i sække kunne ikke tåle fugt, og skulle derfor ikke være ude i fri luft alt for længe.

Øverst oppe var der bl.a. direktionsværelse for handelskompagniets ledelse. Det fortælles, at kong Christian den 6. sad her og overværede Slaget på Reden, men det er næppe rigtigt.

I dag rummer pakhuset Den Kongelige Afstøbningssamling. 

dsc_0311-res

Foran Vestindisk Pakhus står Michelangelos statue “David”. David var ham, der ifølge sagnet kæmpede mod Goliath. Originalen blev skabt af italieneren Michelangelo i 1500-tallet, men i 1896 fik kunstmæcenen Carl Jacobsen lavet en kopi i bronze, som han skænkede byen København.

Man opstillede den mere end mandshøje statue ved Vester Voldgade. I stiftelsen Vartov lige ved siden af boede ældre frøkener, som ikke brød sig om udsigten til den splitternøgne mand. Man forsøgte vistnok med et figenblad, men det dækkede ikke Davids nøgne bagdel, som stadig vakte forargelse.

Bronzestatuen blev nu flyttet rundt forskellige steder i byen, men endte til sidst ud for Vestindisk Pakhus. Det rummer i forvejen Den Kongelige Afstøbningssamling med kopier af klassiske kunstværker – bl.a. Michelangelos. Figenbladet er for længst væk igen.