Spring til indhold

Tingskiftevej

Vejnavnet er konstrueret og har ikke rod i nogen lokaliteter eller begivenheder i området.

Navnet sigter måske til, at grænsen mellem København og det nordlige opland gik her, og man derfor skiftede mellem to retsinstanser (ting).

På Tingskiftevej 4 ligger en villa (herunder), som arkitekten Andreas Clemmensen (1852-1928) opførte til sig selv i 1904. Grunden blev udstykket fra landstedet Store Tuborgs have. Villaen er Bygningen er fredet.

Andreas Clemmensens egen villa. Fra Architekten, 1908.