Spring til indhold

Proviantgården

Proviantgården (Illustreret Tidende 1861).

Sammen med Tøjhuset var Proviantgården én af bygningerne i Søarsenalet, som var flådens udrustningshavn på Slotsholmen. Tøjhuset var magasin for kanoner m.m., mens Proviantgården rummede forplejning m.m. til skibenes besætning.

De to magasiner lå på hver sin side af et bassin, hvor flådefartøjerne kunne sejle ind, når de skulle udrustes til sejlads. Proviantgården var lige så lang som Tøjhuset, men endnu smallere – blot 17 meter bred.

Opførelsen startede i 1602 og bygmesteren var Bernt Pejtersen.

Foruden Flådens forrådskamre, lå her et bageri og en hestetrukket grynmølle. Da Flåden efterhånden flyttede til Holmen, ophørte funktionen som provianthus.

Det har siden været brugt af Rigsarkivet, Generalstaben og Geodætisk Institut, og i dag rummer bygningen kontorer for folketingsmedlemmer.

Over indgangen til Proviantgården kan man stadig se bygningens navn hugget i sten: “Søetatens Proviant Magazin”.

Udover Tøjhuset og Proviantgården er der i dag ikke noget tilbage af Søarsenalet, hvis man ser bort fra den lille vagtbygning, der ligger bag Rigsarkivet (billedet herunder). Den afløste i 1769 to ældre, tilsvarende bygninger.

I vagtbygningen var fra 1912 Teatermuseet, som senere kom til at ligge i Hofteatret.

Provianthuset er brændt flere gange, senest i 1992.

Ved bygningens gavl ud mod Christians Brygge står endnu et morbærtræ, som efter sigende skulle være vokset ud fra et frø, som blev tabt fra et skib, der lå i flådehavnen i 1600-tallet.

Passagen mellem Christians Brygge og Rigsdagsgården kaldes Proviantpassagen.