Spring til indhold

Elmegade

Flere andre gader på Indre Nørrebro har navn efter træsorter.

Elmegade. Postkort. (Det Kgl. Bibliotek).

Elmegade blev som de andre sidegader i kvarteret mellem Fælledvej og Møllegade anlagt og bebygget i 1880’erne.

Gaden har et let buet forløb, som sikkert skyldes hensynet til at få plads til så mange ejendomme, som muligt i området, der mod nord afgrænses af Mosaisk Nordre Begravelsesplads.

I Elmegade 6 ligger flere af de stiftelser, som Nørrebro er så rig på.

I Elmegade 24-26 ligger Bogbinder-og Kartonage-hjælpeforeningens Stiftelse fra 1885.

Ølhandlerforeningens Stiftelse er opført omkring 1887. Den stillede gratis boliger til rådighed for ølhandlere og deres enker. Huset blev betalt af en række københavnske bryggerier. Stiftelsen ligger i Elmegade 6 og har naturligvis øltønder i husnummeret.