Spring til indhold

Oberst Kochs Allé

En række veje i den sydlige del af Kastrup, tæt på Københavns Lufthavn, er opkaldt efter pionerer indenfor flyvning.

Johan Peter Koch (1870-1928) var polarforsker men også pilot i hærens Flyvekorps. Her blev han i 1923 udnævnt til oberst.

J. P. Koch. Tegning udført af Achton Friis 1907 (Det Kgl. Bibliotek)
J. P. Koch. Tegning udført af Achton Friis 1907 (Det Kgl. Bibliotek)

Oberst Kochs Allé fik sit navn i 1936, men tidligere var der en vejforbindelse her fra Kastrup by ad Ved Stationen og Skjøjtevej til Kastrup Havn.

Nord for Skøjtevej ligger stadig enkelte ældre ejendomme.

Oberst Kochs Allé blev i 1930’erne forlænget mod syd og blev en af vejene i et nyt villakvarter, der skød op nord for lufthavnen.

Kvarteret kaldtes “Ved Lufthavnen”, fordi det var nærmeste nabo til Københavns Lufthavn. Husene blev opført af et almennyttigt boligselskab og bestod foruden af Oberst Kochs Allé af John Ekmanns Allé, Jeff Hammelevs Allé og Richard Granholms Allé.

Alléen fik et let buet forløb, fordi den fulgte Amagerbanens spor, der fra Kastrup Station drejede mod vest.

Luftfoto 1937 (Det Kgl. Blbliotek)
Luftfoto 1937 (Det Kgl. Blbliotek)