Spring til indhold

De Gamles By

Begyndelsen til en by med boliger for København ældre borgere, blev lagt med opførelsen af hospitalet ved Nørre Allé i 1892.

Det var tegnet af arkitekten Vilhelm Petersen (1830-1913) og var en afløsning for det gamle Almindelig Hospital i Amaliegade, hvis bygninger var nedslidte og blev nedrevet.

Oprindeligt var det planen på arealet at opføre en “Arbejdsanstalt for Mandfolk”, der skulle afløse Københavns Ladegård. Det blev opgivet, og i stedet kom arbejdsanstalten til at ligge på Amager, da man efter århundredeskiftet byggede institutionen Sundholm.

Ved Guldbergsgade blev der i 1901 opført et alderdomshjem (billedet herover). Det fik navnet Salem efter et gammel navn for byen Jerusalem. Hjemmet var tegnet af arkitekten Gotfred Tvede (1863-1947) og bestod af nogle ret høje bygninger, der i folkemunde fik navnet “Slottet”.

Disse to institutioner blev fra 1918 sammenlagt under fællesnavnet De Gamles By, der i alt kom til at bestå af 24 forskellige bygninger og havde i  1920’erne omkring 1.500 beboere.

Byen er opbygget symmetrisk om den centrale vej, der hedder Alléen. I 1994 fik en række af de interne veje i De Gamles By navne efter danske forfattere.

Mod Nørre Allé blev der opført en administrationsbygning (billedet herunder).

Den Gamle By fik sin egen kirke, der også var tegnet af Vilhelm Petersen. Den ligger for enden af hospitalets midterallé og er ottekantet.

En del af kirkens inventar stammer fra den kirkesal, der var i det tidligere Almindelig Hospital.

De Gamles By er ikke længere kun for ældre medborgere. I et hjørne af området, ud mod Guldbergsgade, ligger Byoasen, der er en park for kvarterets beboere, med legeplads, kolonihaver og dyr.