Spring til indhold

Tårnby Kirke

Kirken er den ældste bygning på Amager. Det ældste dokument, hvor den omtales, er fra 1186.

I 1100-tallet havde kirken formentlig et bredt tårn mod vest.

Til kirken har der i middelalderen hørt en stormandsgård, der lå lidt syd for. Se nærmere under Borgbygårds Allé. Stormanden var bonde som de øvrige i landsbyen, men havde en fremtrædende status og dyrkede nok mere jord end de øvrige. I kirken var der et særligt herskabsgalleri til ham og hans familie.

Under svenskekrigene i 1650’erne undgik kirken at blive brændt ned, og historien fortæller, at det var takket være præsten Hans Jæger, der fortsatte sin prædiken mens svenskerne trængte ind i kirken. Se mere under Hans Jægers Vænge.

Ved siden af kirken ligger præstegården (herunder), hvor en del stammer fra 1700-tallet.