Spring til indhold

Skaffervej

Vejene i denne del af Bispebjerg-bydelen er opkaldt efter embeder og stillingsbetegnelser.

En skaffer var en person, der sørgede for bespisningen ved f.eks. større fester.

Skaffervej blev anlagt i 1930’erne.

De særprægede bygninger med buet tag er opført i 1938, og er måske genbrugte remiser fra Hellerup Station, hvor man hensatte de kongelige salonvogne.

Bygningerne har her været brugt som produktionshaller for en fabrik, der fremstillede trykfarver. I dag bruges de at ungdomsinstitutionen Sjakket. De er ombygget til dette formål at arkitektfirmaet PLOT.