Spring til indhold

Schleppegrellsgade

Gaden er opkaldt efter generalmajor Frederik Adolph Schleppegrell (1702-1850), der var en ledende officer i krigen 1848-50. Han faldt ved slaget ved Isted i 1850.

Schleppegrellsgade forbinder Ryesgade med Sortedam Dossering og har – som noget lidt usædvanligt på Nørrebro – vejtræer.