Spring til indhold

Godthåbsvej

Godthåb var en landejendom, der lå hvor Godthåbsvej krydser >Nordre Fasanvej. Den stammer i hvert fald fra omkring 1770 og blev tegnet af bygmesteren Johan Christian Conradi.

Ejendommen kaldtes også Store Godthåb, vor at skelne den fra Lille Godthåb, der lå ved >Fuglebakkevej.

Store Godthåb. Foto af Ernst Nyrop Larsen 1908 (Københavns Museum)
Store Godthåb. Foto af Ernst Nyrop Larsen 1908 (Københavns Museum)

Godthåbsvej var tilbage i tiden forbindelsen mellem Københavns Ladegård og Islev Mark.

Ved Godthåbsvej opførte Det Classenske Fideicommis i årene 1866-1880 en by af arbejderboliger. Planen til De Classenske boliger blev udformet af Vilhelm Tvede (1826-1891). Her blev plads til mere end 1600 beboere.

De Classenske boliger (Fra Illustreret Tidende 1866-67).
De Classenske boliger (Fra Illustreret Tidende 1866-67).

Bebyggelsen havde fællesfaciliteter, som f.eks. en kirke, en børnehave og en skole. Beboerne havde deres egen sygekasse. I hovedbygningen var der en dampmaskine, der leverede damp til vaskeri og badeanstalt.

Efter år 1900 var De Classenske Boliger nedslidte, og i 1911 begyndte man på nedrivning. Enkelte af længerne eksisterede stadig i 1950’erne.

Hvor Godthåbsvej krydser Grøndalsåen (ved den nuværende Grøndal Station), blev der i 1870’erne opført et vandværk for Frederiksberg Vandforsyning (herover).