Spring til indhold

Carl Jacobsens Vej

Carl Jacobsen brygger Carl Jacobsen (1842-1919), der var direktør for bryggeriet Carlsberg.

Hans kone, Otillia Jacobsen, som den nærliggende Otilliavej er opkaldt efter.

Udsnit af Nyeste kort over København, ca. 1915, hvor Carl Jacobsens Vej er nyanlagt.

Langs Carl Jacobsens Vej ligger et industrikvarter, der voksede op efter 1. Verdenskrig.

Københavns Sukkerrafinaderi opførte omkring 1914 en fabrik efter tegninger af arkitekten Arthur Wittmaack (1878-1965).

En del af virksomheden var den kvadratiske bygning med lanterne på taget, som fik navnet “Sukkertoppen” (herunder).

Her blev der produceret sukker frem til 1985, hvorefter en del af bygninger blev revet ned. Resten blev indrettet til Københavns Tekniske Skole. I dag rummer de et gymnasium.

En anden stor virksomhed på Carl Jacobsens Vej var Skandinavisk Frøkompagnis (Trifolium Frø).

Det omfattende industrianlæg blev tegnet omkring 1918 af arkitekten Ole Falkentorp (1886-1948) sammen med kollegaen F. Frese.

I 1930 blev komplekset overtaget af vaskemiddelfirmaet Henkel A/S.

Flere af virksomhederne ved Carl Jacobsens Vej fik jernbanespor, og sporenes buede forløb gjorde at bygningerne i Henkel-komplekset mødte hinanden i spidse vinkler.

Flere af Henkel-bygningerne rummer i dag kontorer for offentlige myndigheder.

På Carl Jacobsens Vej 16-20 opførtes i årene 1918-1935 et fabriksanlæg (herunder) for Dansk Pressefabrik, hvor der bl.a. blev produceret kapsler.