Spring til indhold

Bakkehusene

I 1921-1923 opførte Københavns Almindelige Boligselskab (KAB) en rækkehusbebyggelse mellem Hulgårdsvej og Bellahøjvej.

Den kom til at ligge på jord, der tidligere hørte til Bakkegården for foden af Bellahøj-bakken, og fik derfor navnet Bakkehusene.

Husene blev tegnet af arkitekterne Ivar Bentsen (1876-1943) og Thorkild Henningsen (1884-1931), der begge var involveret i arbejdet med at forfine det danske villabyggeri gennem foreningen Bedre Byggeskik.

Bakkehusene blev nogle af de første rækkehuse i Danmark.

Nyboder, der blev bygget i 1600- og 1700-tallet har nok været en inspiration, men forbilledet for Bakkehusene er først og fremmest de engelske og tyske havebyer, der kom frem fra slutningen af 1800-tallet.

KAB’s stifter, F. C. Boldsen, havde besøgt engelske havebyer, og ønskede med Bakkehusene at skabe et arbejderkvarter i stil med Kartoffelrækkerne på Østervold og Brumleby på Østerbro.

Mellem husrækkerne ligger baghaverne, som en smal vej giver adgang til.

Bebyggelsen blev anlagt på en grund, hvor der var god plads til at hver enkelt bolig kunne få både for- og baghaver. Dermed kunne arbejderfamilierne dyrke nogle grøntsager til eget forbrug.

Det var dog ikke kun arbejdere, der flyttede ind, for husene blev populære også blandt f.eks. akademikere. Men der var stadig et krav om, at beboerne ikke måtte have en for høj indtægt.

Bakkehusene kort efter opførelsen. 1923. (Det Kgl. Bibliotek)
Bakkehusene kort efter opførelsen. Ukendt fotograf. 1923. (Det Kgl. Bibliotek)

Det blev dog mest kunstnere og intellektuelle, der tog Bakkehusene til sig. Arbejderne syntes boligerne var for spartanske til at være villaer og at de lignede barakker. Og så lå de langt udenfor byen, hvor der ikke kørte sporvogne til.

Bakkehusene ligger dels langs Hulgårdsvej og Rødkildevej, dels ved adgangsvejene Markvej og Bakkevej.

Bebyggelsen består af 171 boliger, der ligger hhv. øst og vest for det grønne areal Rødkilde Plads. Bebyggelsen som helhed blev fredet i 1981.