Spring til indhold

Lundehusvej

Vejen er opkaldt efter et hus ved Emdrup Sø, hvor der boede en opsynsmand, der bl.a. førte tilsyn med fiskeriet i søen og passede den sluse, som regulerede vandstanden. Huset nævnes så tidligt som 1625.

På nordsiden af søen lå en mindre lund, som nok er årsagen til navnet, der også skal ses i sammenhæng med en lystejendom, Lundegård lidt nord for søen. Emdrup Sø kaldes også for Lundehussøen.

Lundehusvej fik sit navn i 1920.

Udsnit af Generalstabens kort over Kjøbenhavns Omegn 1865-1877.

Mellem Lundehusvej og Emdrupvej blev der omkring 1920 anlagt villakvarteret Ny Ryvang. Grundene blev udstykket fra Møllegården, der lå i den sydligste ende af den nuværende Teglstrupvej.

Den første villa i kvarteret var Teglstrupvej 36.

De fleste veje i Ny Ryvang fik navne efter byer og lokaliteter i Nordsjælland. Det blev til Horserødvej, Danstrupvej, Teglstrupvej, Klosterrisvej og Egebæksvej. Desuden blev Møllegårdsvej opkaldt efter den oprindelige bondegård i området.

Villakvarteret syd for søen blev i 1925 omfattet af bevaringsbestemmelser.