Spring til indhold

Halgrensgade


Gaden er opkaldt efter isenkræmmer Carl Nikolay Halgreen (1847-1933), der i anden halvdel af 1800-tallet drev en stålvarefabrik ved Amagerbrogade.

Halgreen købte en grund, der lå et stykke ude ad Holmbladsgade, og opførte her en bolig til sig selv.

Omkring 1900 købte Halgreen nabogrunden, hvor der lå et silderøgeri. Halgreen lod opføre de beboelsesejendomme, som i dag ligger på Halgreensgade. Det skete i samarbejde med murermester Christian Svendsen, der gav navn til Christian Svendsens Gade ved siden af.

Carl Halgreens monogram på en ejendom i Halgreensgade.

Fabrikant Halgreen prøvede allerede i 1870’erne at blive en af Københavns første cyklister, men politiet forbød ham at cykle, fordi man mente det ville vække for meget opsigt!

En del af Halgreens virksomhed i gaden eksisterede endnu indtil omkring 2013, hvor den blev nedrevet til fordel for nyt boligbyggeri.