Spring til indhold

Jægersborg Allé

Navnet Jægersborg stammer fra 1670’erne, hvor kong Christian den 5. benyttede området omkring gården Ibstrup – det senere Jægersborg Slot – til jagter.

Alléen blev anlagt i 1706 på kong Frederik den 4.’s initiativ. Den forbandt Jægersborg Slot og Charlottenlund Slot, og vejen var forbeholdt de kongelige.

Udsnit af Kort over København og Omegn 1769 - Udgivet af Videnskabernes Selskab (Det Kgl. Bibliotek)
Udsnit af Kort over København og Omegn 1769 – Udgivet af Videnskabernes Selskab (Det Kgl. Bibliotek)

Først i 1829 blev vejen åbnet for offentlig færdsel. Det kostede dog penge at køre på vejen, og betalingen blev opkrævet i bomhuse.

I 1912 blev Jægersborg Allé overtaget af Gentofte Kommune, og betalingen bortfaldt.

Den vestlige del af alléen kaldtes også Blæsenborg Allé. I denne del er en oval plads omkranset af træer, hvor jagtselskabet samledes og ventede på kongen, hvis han skulle deltage i jagten.

På Jægersborg Allé 168 ligger ejendommen Ibstrup (herover), der er opført i 1867. Her boede en jægermester, som også ejede naboejendommen Schæffergården.

I 1957 blev Ibstrup overtaget af Gentofte Kommune, der indrettede den til bibliotek m.m. I dag bruges den til rideskole. Bygningen er fredet.

Mellem Ermelundsvej og Meutegårdsvej ligger det tidligere Jægersborg Hotel. Her har formentlig været traktørsted tidligere, men den nuværende bygning er opført midt i 1800-tallet. Kroen og hotellet har eksisteret tilknytning til slottet. Bygningen har tidligere været fredet, men fredningen er nu ophævet.

Villa Bagatelle (herover) på Jægersborg Allé 147 er opført i 1920 af arkitekterne T. H. Hjejle og Niels Rosenkjær, der også har tegnet den lille staldbygning ved siden af hovedhuset.

Syd for Jægersborg Slot blev der i 1840’erne opført en gård til lederen af skovdistriktet. Hans titel var overførster, og gården hedder derfor Overførstergården (billedet herover).

Overførsterembedet blev nedlagt i 1911, men gården havde allerede i en del år forinden været er privatejet landsted. Derefter blev den overtaget af Københavns Kommune og indrettet til hjem for alkoholikere. I dag rummer gården et herberg for socialt udsatte.

På Jægersborg Allé 117 ligger det landstedet Lille Bernstorff (herover). Bygningen er opført i 1811 af klæde- og silkehandler Nikolaj Jacobsen som en slags miniudgave af Bernstorff Slot. Da landstedet senere blev købt af kongehuset, blev det brugt som gæstebolig for slottet.

Lille Bernstorff kaldtes tidligere Trianglen, fordi den lå i trekanten på hjørnet mellem Jægersborg Allé og Vældegårdsvej. Huset har været fredet, men fredningen er nu ophævet.

På Lille Bernstoff boede prins Peter af Grækenland og hans hustru Irina. Peter var i slægt med Christian den 9. og havde arveret til den danske trone. Peter ligger begravet i Bernstorffparken tæt på Lille Bernstorff.

Krydset mellem Jægersborg Allé og Bernstorffsvej, Vilvordevej og Ordrupvej, ligger Femvejen. Runddelen blev anlagt i 1908 som vendeplads for sporvognene.

I midten af runddelen, står en mindesøjle for kong Christian den 9. og dronning Louise, der boede på Bernstorff Slot. Obelisken er udført af billedhuggeren Andreas Clemmensen (1852-1928).

Ved Femvejen ligger landstedet Alleéenborg på Jægersborg Allé 90. Den fredede bygning er opført omkring 1800.

Alléenborg har sin egne, bræddebeklædte staldbygning.

Gennem Charlottenlund-bydelen ligger en del forretningsejendomme. På Jægersborg Allé 38-44 blev der i 1898 opført butikscenteret Jægersborg Allé Midtpunkt. Det er udført af arkitektene Krohn og Hartvig Rasmussen A/S.

Langs Jægersborg Allé ved Charlottenlund Skov opstod i 1800-tallet et lille forlystelseskvarter.

På hjørnet af Rådhusvej lå Charlottenlund Palmehave og inde i skoven lå traktørstedet Gyldenlund (billedet herover).

På hjørnet af Strandvejen lå et bomhus. Det blev flyttet et stykke mod vest, da Jægersborg Allé blev udvidet i 1930’erne. I dag ligger det overfor Kavalergården.

Huset bærer navnet Ved Stalden, og er en reference til traktør- og forlystelsesstedet Over Stalden, der lå ud til Strandvejen.