Spring til indhold

Frederiksberg Rådhus

Tidligere havde Frederiksberg Kommune et rådhus på hjørnet af Howitzvej og Falkonér Allé.

Rådhuset var imidlertid i længden for lille og derfor udskrev man i 1936 en konkurrence om tegninger til et ny. Efter konkurrencen bad man arkitekten Henning Hansen (1880-1945) tegne et nyt rådhus.

Opførelsen af et nyt på en grund på hjørnet af Allégade og Smallegade blev indledt i 1942, men manglen på materialer under 2. Verdenskrig forsinkede byggeriet.

Det nye rådhus blev indviet i 1953.

I mellemtiden døde Henning Hansen, og arbejdet blev videreført af arkitekterne Carl H. Nimb (1897-1965) og Helge Holm (1891-1973).

Rådhusets tårn er 70 meter højt og har et klokkespil, der spiller fem gange i døgnet.

I rådhushallen hænger Jais Nielsens (1885-1961) maleri “Frederik den III overdrager ladegårdsjorden til bønder fra Amager”. Billedet er fra 1953.