Spring til indhold

Kildevældskirken

Da kvarteret omkring Bryggervangen blev udbygget i årene efter 1. Verdenskrig, steg befolkningstallet og der blev behov for en kirke.

Beboerne i det nye kvarter hørte til Taksigelseskirkens og Sions Kirkes sogne.

Der blev fundet en byggegrund ved Vognmandsmarken og samlet penge ind til at bygge en ny kirke.

Mens kirken var under opførelse, opstod der en strid om sognegrænserne, men de blev løst, da kirken kunne indvies i 1932.

Kirken fik navnet Kildevældskirken efter ejendommen Kildevæld, der også har givet navn til Kildevældsgade og Kildevældsparken.

Arkitekten var Paul Staffeldt Matthiesen (1891-1979), der i den samme periode tegnede Simon Peters Kirke på Amager. Kirken fik en stil, så den mindede om en klosterkirke fra middelalderen.

Alterbilledet blev malet af Oscar Matthiesen, der var arkitektens far.