Spring til indhold

Sjællandsbroen

I 1903 blev der blevet anlagt en dæmning og en sluse, for at regulere vandstanden og strømmen i den sydlige del af Københavns Havn mellem Amager og Sjælland (billedet herunder).

Det var kun muligt at færdes over dæmningen til fods.

Slusen og en del af dæmningen ligger i dag lidt nord for Sjællandsbroen.

I 1950’erne blev der planlagt en ny vejforbindelse over Kalveboderne. Den skulle aflaste den stærkt trafikerede Langebro ved at lede bezintransporterne til Prøvestenen udenom byen og gøre det nemmere for gartnerne fra Amager at komme til det nyeanlagt grønttorv ved Retortvej i Valby.