Spring til indhold

Rentemestervej

En rentemester er en gammel stillingsbetegnelse for en person, der holdt styr på rigets økonomi.

Mange veje i kvarteret er opkaldt efter betegnelser på embedsmænd o.lign., men netop Rentemestervej siges at have sit navn efter rentemester Jørgen Vind (1593-1644), der boede på en gård i landsbyen Utterslev, som havde jord der, hvor Rentemestervej går i dag.

Vejen som sådan blev navngivet i 1930’erne. Tidligere hed den del af vejen, der går fra >Frederiksborgvej til Utterslev H. C. Jensens Vej, mens strækningen fra Frederiksborgvej til >Lygten hed Løve Allé. 

Rentemestervej har været et blandet bolig- og industrikvarter.

Glud og Marstrand. Luftfoto 1931-1950 (Det Kgl. Bibliotek). I forgrunden Rentemestervej. Frederiksborgvej går i øverste højre hjørne af billedet.

Overfor lå Glud & Marstrands emaljevarefabrik. Den var grundlagt på Kapelvej på Nørrebro i 1870’erne, men på grund af mangel på plads, blev der – formentlig i 1890’erne – opført et nyt industrianlæg ved Rentemestervej.

Billedet herover viser fabrikken i dens tidlige år. Den blev nedlagt i 1970’erne, da plasticvarer havde overtaget markedet. Bygningerne findes ikke mere.

På stedet er opført en boligbebyggelse, der har fået navnet Emaljehaven efter de emaljerede metalvarer – bl.a. kaffekander – som Glud & Marstrand fremstillede.

På Rentemestervej 14 (herunder) lå Nielsen & Jespersens plastvarefabrik, der blev opført i 1934 (billedet herunder). Virksomheden var den første i Danmark, der fremstillede varer af presset bakelit. Bygningen er fredet.

På Rentemestervej 69 lå fra 1917 firmaet Brdr. Dam A/S, der fremstillede sko under handelsnavnet ADI. I 1950’erne beskæftigedes omkring 250 medarbejdere.

Schous Fabrikker. Udsnit af luftfoto 1932-1950 (Det Kgl. Bibliotek). Til højre går Glasvej og i øverste højre hjørne går Frederiksborgvej.

En anden stor virksomhed ved Rentemestervej var Schous Fabrikker. Virksomheden var grundlagt i 1888 i Nørresundby. I 1913 opførtes de første fabriksbygninger mellem Rentemestervej og >Thoravej.

Fabrikken havde sit hovedsæde i Kronprinsessegade i København, og fik også en afdeling i Ravnholm ved Lyngby.

Schous Fabrikker lukkede i 1977 og dens bygninger revet ned.

Hvor Schous fabrikker lå, blev i 1986 opført boligkomplekset Rentemestergården.

På hjørnet af Tomsgårdsvej blev der i 2011 opført et bibliotek, hvor flere mindre biblioteksfilialer blev samlet. Den firkantede bygning er tegnet af tegnestuerne COBE og TRANSFORM.

Ud mod Tomsgårdsvej blev i 2014 anlagt en byhave.