Spring til indhold

Rentemestervej

En rentemester er en gammel stillingsbetegnelse for en person, der holdt styr på rigets økonomi.

Mange veje i kvarteret er opkaldt efter betegnelser på embedsmænd o.lign., men netop Rentemestervej siges at have sit navn efter rentemester Jørgen Vind (1593-1644), der boede på en gård i landsbyen Utterslev, som havde jord der, hvor Rentemestervej går i dag.

Vejen som sådan blev navngivet i 1930’erne. Tidligere hed den del af vejen, der går fra Frederiksborgvej til Utterslev H. C. Jensens Vej, mens strækningen fra Frederiksborgvej til Lygten hed Løve Allé. 

Bebyggelsen på Rentemestervej har været en blanding af bolig og industri.

Overfor lå Glud & Marstrands emaljevarefabrik. Den var grundlagt på Kapelvej på Nørrebro i 1870’erne, men på grund af mangel på plads, blev der – formentlig i 1890’erne – opført et nyt industrianlæg ved Rentemestervej.

Billedet herunder viser fabrikken i dens tidlige år. Den blev nedlagt i 1970’erne, da plasticvarer havde overtaget markedet. Bygningerne findes ikke mere.

Glud og Marstrand. Luftfoto 1931-1950 (Det Kgl. Bibliotek). I forgrunden Rentemestervej. Frederiksborgvej går i øverste højre hjørne af billedet.

På stedet er opført en boligbebyggelse, der har fået navnet Emaljehaven efter de emaljerede metalvarer – bl.a. kaffekander – som Glud & Marstrand fremstillede.

På Rentemestervej 14 (herunder) lå Nielsen & Jespersens plastvarefabrik, der blev opført i 1934 (billedet herunder). Virksomheden var den første i Danmark, der fremstillede varer af presset bakelit. Bygningen er fredet.

På Rentemestervej 69 lå fra 1917 firmaet Brdr. Dam A/S, der fremstillede sko under handelsnavnet ADI. I 1950’erne beskæftigedes omkring 250 medarbejdere.

Schous Fabrikker. Udsnit af luftfoto 1932-1950 (Det Kgl. Bibliotek). Til højre går Glasvej og i øverste højre hjørne går Frederiksborgvej.

En anden stor virksomhed ved Rentemestervej var Schous Fabrikker. Virksomheden var grundlagt i 1888 i Nørresundby. I 1913 opførtes de første fabriksbygninger mellem Rentemestervej og >Thoravej.

Fabrikken havde sit hovedsæde i Kronprinsessegade i København, og fik også en afdeling i Ravnholm ved Lyngby.

Schous Fabrikker lukkede i 1977 og dens bygninger revet ned.

Hvor Schous fabrikker lå, blev i 1986 opført boligkomplekset Rentemestergården.

På hjørnet af Tomsgårdsvej blev der i 2011 opført et bibliotek, hvor flere mindre biblioteksfilialer blev samlet. Ét af bibliotekerne lå tidligere i Nordvestkvarterets kulturhus, men da det i 2008 blev overladt til brugerne af Ungdomshuset på Jagtvej, blev der bygget en ny bygning til biblioteket.

Den firkantede bygning er tegnet af tegnestuerne COBE og TRANSFORM. Ud mod Tomsgårdsvej blev i 2014 anlagt en byhave.