Spring til indhold

Frederiksdal Slot

I 1688 overtog kong Frederik den 3. resterne af borgen Hjortholm og det tilhørende industrianlæg.

Han nedlagde industrien og planlagde at opføre et lystslot med et overdådigt haveanlæg, inspireret af det franske Versailles. Tegningerne blev formentlig udført af den nederlandske arkitekt Ewert Janssen (1665-1692).

Planen var, at slottet skulle bygges tværs over Mølleåen og ville altså have ligget der, hvor slusen ved Frederiksdalsvej er i dag.

Tegningen herunder fra 1669 viser planen for slottet og haven. Åen går på langs og selve slottet er den røde bygning foroven.

Frederiksdal Slot - haveplan 1669 (Danmarks Kunstbibliotek)

Kongens hensigt med at bygge et slot her var måske, at han så kunne være tæt på Dronninggård ved Furesøen, som han havde bygget til sin dronning Sophie Amalie. Desuden var stedet velegnet til jagt og tillige tæt på residensen i København.

Frederik den 3. døde dog inden at slottet og haveanlægget var blevet opført. Sneglebjerget i Nybroskoven nåede at blive anlagt og findes stadig.

Hans efterfølger, kong Christian den 5., ændrede planerne og byggede i stedet en sommerbolig til sin dronning, Charlotte Amalie, på bakken ovenfor Mølleåen. Dette hus lå, hvor nu traktørstedet “Den Gamle Have” ligger.

Det var langt mere beskedent end det projekterede lystslot, men der var dog et haveanlæg med terrasser ned mod åen og et orangeri til at dyrke eksotiske frugter.

Charlotte Amalies våbenskjold sidder i dag på Strømhuset, hvor Frederiksdalvej passerer Mølleåen.

I 1740’erne overtog udenrigsminister Johan Sigismund Schulin (1694-1750) Frederiksdal. Han opgav huset på bakken og fik i stedet opført det nuværende Frederiksdal Slot på bakkedraget på nordsiden af Mølleåen.

Slottet var et lystslot til brug om sommeren. Schulins faste bopæl var i Østergade i det centrale København.

Det blev tegnet af arkitekten Nicolai Eigtved (1701-1754) og opført 1744-45. Få år efter blev hovedbygningen forhøjet med en masardetage.

Frederiksdal er et af de tidligste eksempler i Danmark på en bygning udført i rokokostil. Det er samtidig en bygning, der blev inspireret af de franske ”maisons de plaisance” – huse til fornøjelse og afslapning, som den franske arkitekt Jacques Francois Blondel (1705-1774).

I 1700-tallet blev en del af Frederiksdals jord langs med Nybrovej solgt fra.

Her blev opført en række landsteder, som f.eks. Marienborg og Sophienholm. Området fik navnet Ny Frederiksdal.

Gartnerboligen (billedet herover) er tegnet af Elias David Häusser (1667-1745) og opført et par år før selve slottet.

Slottet var derefter i Schulin-slægtens eje og er det stadig i dag.

Allerede i 1918 lod familien slottet og omgivelserne frede på eget initiativ.

I 1791 blev fundet en kilde i skoven ved Frederiksdal og den blev opkaldt efter ét af Schulin-slægtens medlemmer, Louise Warnstedt.

Der blev opført et monument, hvor kilden lå. Monumentet, der var tegnet af arkitekten C. F. Hansen, forsvandt i 1880’erne, men er genopført i 2004.