Spring til indhold

Peter Sabroes Gade

Flere gader i kvarteret er opkaldt efter fremtrædende medlemmer af arbejderbevægelsen.

Peter Sabroe (1867-1913) var redaktør af de socialdemokratiske dagblad Demokraten og kæmpede for bedre vilkår for samfundets dårligst stillede, f.eks. landarbejdere og børnehjemsbørn.

Gaden blev navngivet i 1935.