Spring til indhold

Peter Holms Vej

Flere veje i Kongens Enghave har navne efter fremtrædende personer fra arbejderbevægelsen.

Vejen er opkaldt efter Peter Thygesen Holm (1848-1898) som var skrædder og en af de første socialdemokrater, der blev valgt til Rigsdagen.

Peter Holms Vej blev navngivet i 2006 og fungerer som adgangsvej til en privat boligbebyggelse uden offentlig adgang.