Spring til indhold

Vesterport

Vesterport - akvarel af Beyer 1850erne

Vesterport var den vestlige af byens i alt fire porte. De øvrige var Amagerport, Østerport og Nørreport.

Oprindeligt stod porten lige ud for Vestergade, men i 1667 blev den flyttet lidt mod syd, så den lå ud for Strøget ved Frederiksborggade. Dermed kom den til at ligge omtrent midt ude på Vester Voldgade, mellem Københavns Rådhus og Palace Hotel.

Udenfor porten lå en ravelin – en sekskantet, kunstig ø, hvor vejen slog et knæk. Dermed blev det vanskeligere for en fjende at trænge gennem porten og ind i byen ad denne vej.

Syd for porten lå Gyldenløves Bastion (opkaldt efter Frederik den 3.’s søn, Ulrik Gyldenløve) og mod nord Schacks Bastion (efter officeren Hans Schack). De var begge en del af forsvarsværket omkring København, og ovenpå bastionerne stod hhv. Lucie Mølle og Store Kongens Mølle.

vesterport-efter-thurah-efter-trap-3-res

Portbygningen var oprindeligt opført i 1583. Den var forsynet med skulpturer og søjler, der var udformet som kanoner. Over porten stod kong Frederik den 3.’s monogram, fordi det var i hans regeringstid porten blev flyttet og genopført.

Når bønderne fra oplandet skulle gennem porten, måtte de betale en afgift for at passere. Indtægterne skulle dække vedligeholdelsen af de brolagt veje over voldgraven.

vesterport-fra-bysiden-efter-bruun-res

Efter voldene omkring København i 1850’erne blev nedlagt som fæstningsværk, inddrog man vagterne ved byens porte og Vesterport blev revet ned i 1857.

Efter fjernelsen af porten opstod et ”hul” i voldanlægget, som stadig lå her. Hullet blev kaldt for Vesterbros Gab.