Spring til indhold

Sortedam Dossering (Nørrebro)

Navnet dossering kommer af det franske ord dos, der egentlig betyder ryg, men i denne sammenhæng bruges om en vej, der går på et dige eller en forhøjning.

Sortedamssøen – eller blot Sortedammen – er navnet på den ene af de store søer, som opstod i 1600-tallet ved at Ladegårdsåen blev opstemmet. Formålet var at danne et vandreservoir, der skulle forsyne københavnerne med drikkevand.

Dosseringen blev i 1800-tallet anlagt langs med blegdammene, der strakte sig mellem søen og Blegdamsvej.

Sortedam Dossering er kun på den sydligste del farbar for biler. Denne del hed indtil omkring 1950 Sortedamsgade. Den øvrige del er udlagt som en slags park.

Den nordlige del af Sortedam Dossering er beskrevet her.