Spring til indhold

Galionsvej

Galionen var den forreste del af skibet, som typisk rummede dets toilet.

Alleryderst på forstavnen sad på orlogsskibene en galionsfigur, der var udført af en billedskærer. Figurene var ofte en kvinde, men kunne også være et dyr eller en fugl.

Herunder ses galionsfiguren fra fregatten SJÆLLAND, der er opstillet ved Bradbænken på Nyholm. Den er udført Magnus Petersen.

Vejen blev navngivet i 1996.

Torpedobådshallen er ombygget til beboelse og lejlighederne ligger ud mod den bevarede havn, som huset omslutter.

Galionsvej 23-29 er boligbebyggelsen Saugværket, der blev opført i 2005. Den er tegnet af arkitektfirmaet Arkitema. Navnet skyldes, at Holmens sav- og hølveværk lå på stedet.