Spring til indhold

Fogedmarken

Flere veje i denne del af Nørrebro er navngivet efter embedsmænd. Navnet henviser dog også til, at københavnske fogeder som en del af deres løn havde stillet jord til rådighed, der bl.a. lå her.

Fogedmarken blev formentlig anlagt i begyndelsen af 1930’erne i forbindelse med opførelsen af Eddagården.

I 1940’erne blev Fogedgården opført.

Ved Fogedmarken ligger Kollegiegården, der blev opført omkring 1960. Arkitekterne var Gert Edstrand og Poul Erik Thyrring.