Spring til indhold

Kapelvej

Vejen har sit navn efter kapellet på Assistens Kirkegård, der blev opført omkring 1868. Vejen forbinder Nørrebrogade med Åboulevard.

I begyndelsen af 1900-tallet forsøgte beboerne at få gadenavnet ændret, fordi de mente det lød for makabert. Protesten gav dog ikke noget resultat.

Man kunne heller ikke slippe for betegnelsen rabarberkvarteret, som hang ved området mellem Kapelvej og kirkegården. Jorden tilhørte tidligere gården Solitude, der gav navn til Solitudevej, men blev i 1800-tallet brugt af et gartneri, der dyrkede rabarber.

Kapelvejens Skole på hjørnet af Hans Tavsens Gade åbnede i 1879 (billedet herover). Skolen er tegnet af arkitekten Hans Jørgen Holm (1835-1916)

Placeringen af skolen gav anledning til debat, fordi man var nervøs for, at inficeret jord på kirkegården overfor, kunne skade børnenes sundhed. Skolen lukkede (af andre årsager) i 1984.

I dag er bygningerne Kulturhuset Kapelvej 44.

Ved Kapelvej lå fra 1879 Glud og Marstrands metalvarefabrik, hvor der bl.a. blev fremstillet blikspande.

Fabrikken voksede frem til århundredeskiftet, hvor den opfyldte hele grunden mellem Rantzausgade og Struenseegade, der ses til højre på tegningen herover.

I Struenseegade ligger stadig en af Glud og Marstrand-fabrikkens bygninger.