Spring til indhold

Hellerupgårdsvej

Vejen har sit navn efter landstedet Hellerupgård – eller blot Hellerup som det også kaldtes.

Gården blev opført i 1730’erne og hed fra starten Lokkerup. På stedet havde ligget et hus, hvor der boede en opsynsmand, der holdt øje med markerne.

Omkring 1750 var gården ejet af justitsråd Johan David Heller (1754- ), der opkaldte den efter sig selv.

Heller var tysker, og blev kammertjener for kong Christian den 7.

Under englændernes belejring af København i havde de hovedkvarter på gården, og det siges at aftalen om kapitulation blev underskrevet i et lysthus i haven.

Udsnit af Kort over Kjøbenhavn med nærmeste omegn 1879. Udført af V. F. A. Berggreen. (Det Kgl. Bibliotek).

Siden gav gården havn til jernbanestationen Hellerup og efterhånden til hele bydelen.

Hellerupgård fik i 1802 en ny bygning, der var tegnet af den franske arkitekt Joseph-Jacques Ramée (1764-1842). Ramée var også arkitekten bag den nærliggende landsted Øregård.

Ejeren var på det tidspunkt ejet af handelsmanden Erich Erichsen, der samtidig ejede Erichsens Palæ på Kongens Nytorv i København.

Hellerupgård.

I 1895 blev Hellerupgård købt af proprietær C. L. Ibsen, der udstykkede jorden, der strakte sig hele ned til Øresund, til villabyggeri. Ibsen opkøbte flere andre ejendomme, og kom til at stå bag en stor del af villakvarterne i Hellerup.

Staten købte selve bygningerne i 1950 og rev dem ned. På grunden blev Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej opført.