Spring til indhold

Studiebyen

Ved den sydlige del af Rygårds Allé blev der i 1920’erne opført en “studieby” på grunde, der tidligere havde været en del af landstedet Søholms jorder.

Studiebyen består af 104 enkelt- og dobbelthuse som ligger på Rygårds Allé, Sømarksvej, Lundeskovsvej, Lundekrogen og Skovlæet.

Initiativet til Studiebyen kom bl.a. fra direktøren fra Københavns Almindelige Boligselskab, F.C. Boldsen, som også var idémanden bag andre bebyggelser, som f.eks. Bakkehusene.

Byen skulle være et eksperiment med det tæt-lave byggeri af rækkehuse.

Boldsens idé var, at få nogle af tidens bedste arkitekter til at give deres bud på fremtidens boligtyper, så der kunne indhentes erfaringer og måske ligefrem dannes en slags “leksikon”, for kommende bygherrer.

Studiebyens arkitekter var nogle af tidens førende, f.eks. Kay Fisker, Anton Rosen, Ivar Bentsen, Thorkild Henningsen, Edvard Thomsen, Poul Holsøe og Tyge Hvass. Haveplanerne blev udformet af havearkitekten G. N. Brandt.

For at skabe harmoni i bebyggelsen, blev arkitekterne bedt om at tegne to ens huse, som lå overfor hinanden.

Mod Rygårds Allé opførte de tre arkitekter Peter Nielsen, August Rasmussen og V. Rørdam Jensen 42 ens rækkehuse. I rækken blev der indpasset fire butikslokaler. Ved Rygårds Allé markerer en portal indgangen til Studiebyen, så man fornemmer at byen er en samlet helhed, selv om husene er indbyrdes forskellige.

Husene i Studiebyen er udpeget som bevaringsværdige.