Spring til indhold

Dalgas Boulevard

Enrico Dalgas (1828-1894) var officer og medstifter af Det Danske Hedeselskab.

Enrico Dalgas. Foto af Frederik Riise. (Det Kgl. Bibliotek).

Vejen er anlagt omkring 1915 som en gennemgående forbindelsesvej i den vestlige del af Frederiksberg.

På hver side af den sydlige indkørsel til Dalgas Boulevard ligger to symmetriske ejendomme tegnet af arkitekten Christian Mandrup-Poulsen (1865-1952) og opført omkring 1930.

I den brede, grønne midterrabat står skulpturen “Urjægeren” (herunder), der er udført af billedhuggeren Aksel Hansen (1853-1933) i 1922.