Vendersgade

Gadens navn skal ses i sammenhæng med Gothersgade. Tidligere var “den gothers og de venders” en del af de danske kongers titel. Venderne var et folk der boede langs Østersøkysten.

Gothersgade og Vendersgade ligger på hver side af Frederiksborggade og munder ud i Søtorvet.