Spring til indhold

Hambros Allé

Joseph Hambro (1780-1848) var storkøbmand i København og ejede fra 1832 og godt 10 år frem landstedet Øregård.

Hambro grundlagde en bank i London. Den blev videreført af hans søn, H. C. Hambro, der har givet navn til Hambrosgade i København.

Hambros Allé blev anlagt på Øregårds strandgrunde, der blev udstykket efter Gentofte Kommune erhvervede dem i 1917.

Alléen gav mulighed for et kig fra Øregård ud mod sundet, og blev forsynet med allétræer, så den fremstår som en slags forlængelse af Øregårdsparken.